Zrównoważony Rozwój Doskonałości Operacyjnej

Monitorowanie, analiza historii, raportowanie i optymalizacja procesów w jednym miejscu.

Nasze rozwiązanie gromadzi i przetwarza wszystkie istotne dane produkcyjne. Efektem jest szybki i intuicyjny dostęp do informacji na każdym poziomie organizacyjnym – od operatorów po osoby zarządzające.

Smart RDM wspiera stopniową cyfryzację przedsiębiorstwa. Pozwala wprowadzić automatyczną optymalizację wykonywanych zadań, a w efekcie poprawić wydajność produkcji i obniżyć koszty.

Smart RDM jest systemem dostosowanym do potrzeb konkretnej branży. Posiada interfejsy do różnych systemów przemysłowych.

Monitorowanie procesu

Nasze rozwiązanie oparte jest na wydajnej
i skalowalnej bazie danych procesowych, pracującej w czasie rzeczywistym.

Integrujemy się z każdym systemem produkcyjnym. Dzięki temu w jednym miejscu masz dostęp do:

  • wizualizacji procesu
  • automatycznego tworzenia raportów
  • ustawiania reguł alarmów
  • wprowadzania danych ręcznych
  • zarządzania automatycznym eksportem i importem danych.

 

Kluczowym elementem przygotowania danych do analizy jest nadanie im kontekstu np.: obszar, maszyna, element urządzenia.

Dodatkowo, każda branża ma swoje unikalne standardy. Odpowiednia kodyfikacja danych pozwala odwzorować proces i zbudować hierarchię urządzeń do wykorzystania w bieżącym monitorowaniu oraz zaawansowanych analizach.

Każdy proces produkcyjny lub jego symulację możemy pokazywać w czasie rzeczywistym.

Dla bezpieczeństwa dostęp do widoków jest uzależniony od uprawnień. Przejrzysty sposób nawigacji pozwala na:

  • łatwe poruszanie się między podglądem pracy urządzeń
  • przeglądanie trendów i historii procesu
  • monitorowanie wskaźników biznesowych
  • obserwowanie procesu na mapach i grafach.

Analiza i raportowanie

Firmy produkcyjne zazwyczaj rozwiązują problemy z błędami i brakami w danych tworząc skomplikowane, nieskonsolidowane pliki Excel.

Aby tego uniknąć stworzyliśmy mechanizm zarządzania danymi poprzez formularze www.  Możemy w ten sposób uzupełniać dane, poprawiać błędy lub wprowadzać komentarze. Na tej podstawie system automatycznie wygeneruje poprawne raporty i roześle właściwym odbiorcom.

Smart RDM ma wbudowany mechanizm do tworzenia: harmonogramów produkcji i śledzenia ich realizacji, rankingów urządzeń oraz konfiguracji progów alarmowych.

Buduj dowolne rankingi dzięki konfigurowalnym regułom ważności zdarzeń lub urządzeń. Wprowadzaj przyszłe dane, żeby śledzić realizacje wyznaczonych celów biznesowych i prognoz.

Smart RDM integruje się z różnymi systemami raportów biznesowych używanych w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj integrujemy się z Tableau i Microsoft Power BI.

W oparciu o API tych systemów, system wykorzystuje dane produkcyjne oraz dane z systemów biznesowych do tworzenia raportów. Dzięki temu są one przejrzyste, wydajne i pozwalają na  tzw. drążenie danych. Raporty są dostarczane odpowiednim osobom w odpowiednim czasie za pomocą subskrypcji bez dodatkowych licencji dostępowych.

Optymalizacja

Smart RDM tworzy wirtualną kopię urządzeń i maszyn, a następnie symuluje ich zachowanie (tzw. Digital Twin).

Na podstawie porównania modelu i realnych danych możemy wykryć co nie działa poprawnie. Dzięki symulacjom w oparciu o zadane przez użytkownika parametry pracy możemy poprawić efektywność. Wszystkie procesy mogą być zwizualizowane i monitorowane w czasie rzeczywistym.

Smart RDM pozwala generować i obsługiwać zlecenia tworzone automatycznie na bazie określonych zdarzeń: awarii, alertów czy przekroczeń wskaźników biznesowych.

Użytkownik ma możliwość zarządzania zdarzeniami, konfigurowania progów alarmowych oraz analizy parametrów powiązanych z danym alarmem. Parametry zdarzeń są konfigurowalne pod potrzeby danej organizacji. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników, bądź grup użytkowników.

Nasze skalowalne środowisko analityczne dostarcza informacji i wniosków na podstawie danych.

Nasze algorytmy branżowe pozwalają na precyzyjną analizę i zapewniają informację zwrotną w postaci wizualizacji, raportów i rankingów urządzeń, pozwalających na podejmowanie optymalnych decyzji. Klient ma możliwość tworzenia własnych algorytmów i wykorzystania modeli machine learning. Moduł może zarządzać procesem importu i exportu danych.