Smart RDM
dla Przemysłu

Główne zastosowania Smart RDM w Przemyśle

  • Wykrywanie awarii
  • Wizualizacja stanu pracy maszyn
  • Diagnostyka pracy maszyn
  • Wykrywanie przekroczeń stanów produkcji
Lupa
  • Na podstawie rankingu maszyn opartego na aktualnym stanie maszyn i ich ważności
  • Poprawa wskaźników biznesowych, przede wszystkim OEE
  • Napraw i konserwacji opartych na rzeczywistym stanie urządzeń
Trybik

Co zyskasz dzięki
Smart RDM

OEE w czasie rzeczywistym

Ograniczenie awarii i przestojów

Precyzyjne planowanie produkcji i monitorowanie realizacji planów

Kluczowe informacje o stanie produkcji w czasie rzeczywistym

Ograniczenie zużycia mediów

Ograniczenie kosztów napraw

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja produkcji w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych produkcyjnych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury produkcyjnej.

Smart RDM, Schemat

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów produkcyjnych w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia, umożliwi monitorowanie i analizę stanu linii produkcyjnych. Każdy monitorowany element maszyny będzie miał swój unikalny kod w systemie połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów do modelu, np. nowej fabryki, linii produkcyjnej, czujnika czy wskaźnika.

Przemysł SmartRDM budowanie kontekstu

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych. Dla każdego rodzaju maszyny jest przygotowany schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych maszyn. Szybka reakcja na zdarzenia.

Przemysł SmaertRDM wizualizacja i monitoring

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach, przekroczeniach harmonogramu lub wydajności. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do odpowiednich służb serwisowych wraz z niezbędnymi informacjami o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

Przemysł SmartRDM alarmy i powiadomienia

05. Analizy i raportowanie

System umożliwia wydajne raportowanie. Raporty mogą przedstawiać realizację planów, podsumowanie stanu maszyn i innych wskaźników biznesowych potrzebnych do analizy efektywności produkcji.

Efekt

Prezentacja wyników dla menedżerów i wskazanie miejsc do optymalizacji.

Przemysł SmartRDM analizy i raportowanie

Smart RDM - wersja rozszerzona
Fabryka przyszłości - zaawansowane algorytmy branżowe

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu produkcji i analizą danych można dzięki narzędziu Smart RDM wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, przed którymi staną producenci. Otoczenie biznesowe będzie wymuszało coraz szybszą dostawę produktów, lepszą ich jakość oraz działania związane z ochroną środowiska. W module Big Data stosujemy specjalistyczne algorytmy obliczeniowe do czyszczenia i uzupełniania danych, wyliczenia nie opomiarowanych parametrów, wykrywania anomalii, prognozowania awarii i ograniczenie zużycia mediów.

Przemysł SmartRDM wersja rozszeżona