Smart RDM dla
Dystrybucji Ciepła

Główne zastosowania Smart RDM w Dystrybucji Ciepła

 • Wykrywanie awarii (np. zabrudzenie wymiennika lub dryfowanie zaworów)
 • Wizualizacja stanu pracy węzła i regulatora
 • Diagnostyka pracy pomp obiegowych i układu regulacji węzła
 • Predykcja wpływu zmiany parametrów na zużycie energii
Trybik
 • Na podstawie rankingu węzłów opartego na aktualnym stanie węzła i jego ważności
 • Dzięki zaawansowanej analizie krzywej grzewczej
 • Dostaw ciepła opartych na precyzyjniejszym prognozowaniu zapotrzebowania na moc
 • Napraw i konserwacji oparta na rzeczywistym stanie urządzeń
 • Zużycia ciepła – kalkulator oszczędności (wyliczenie oszczędności dla różnych harmonogramów)
Lupa
 • Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności
 • Automatyczne walidowanie i czyszczenie danych
 • Weryfikacja odchyleń
 • Gotowe modele obliczeniowe i możliwość tworzenia własnych
Lupa

Jakie korzyści daje
Smart RDM

Wsparcie procesu redukcji CO2 oraz ułatwienie procesu ubiegania się o białe certyfikaty

Optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego

Łatwość dostosowania do zmian regulacyjnych

Kluczowe informacje o stanie sieci w czasie rzeczywistym

Poprawa marżowości funkcjonowania przedsiębiorstwa

Poprawa jakości usług dla klienta, lepsze zarządzanie komfortem cieplnym

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja pracy sieci w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych, w tym danych mapowych i danych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury krytycznej.

Smart RDM, Schemat

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów sieci ciepłowniczej w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia, umożliwi monitorowanie i analizę stanu urządzeń. Każdy monitorowany element sieci będzie miał swój unikalny kod w systemie, połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów sieci do modelu.

Schemat, węzła

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych lub widokach mapowych. Dla każdego rodzaju węzła jest przygotowany schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym. Węzły mogą być połączone z widokiem mapowym w celu ich lokalizacji oraz wskazania nieprawidłowości na sieci.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych węzłów. Szybka reakcja na zdarzenia.

Ciepło, wykres węzeł

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach pod kątem przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do brygad w terenie wraz z niezbędnymi informacjami o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

Ciepło, Alarmy i powiadomienia

05. Analizy i raportowanie

System umożliwia wydajne raportowanie. Raporty mogą przedstawiać realizację planów, podsumowanie stanu węzłów i innych wskaźników biznesowych potrzebnych do analizy efektywności sieci ciepłowniczej.

Efekt

Automatyzacja prezentacji wyników dla menedżerów oraz podsumowań dla klientów lub urzędów.

Ciepło, Analizy i raportowanie

Smart RDM - wersja rozszerzona
Przedsiębiorstwo Cieplne przyszłości - zaawansowane algorytmy branżowe

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu sieci i analizą danych można dzięki narzędziu Smart RDM wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, przed którymi staną dostawcy ciepła:

 • lepsza obsługa klienta,
 • ochrona środowiska,
 • poprawa zyskowności.

Aby sprostać tym wyzwaniom w Smart RDM opracowaliśmy zaawansowane algorytmy do walidacji i czyszczenia danych, wykrywania anomalii, ograniczenia strat ciepła, prognozowania zapotrzebowania na ciepło czy optymalizacji parametrów sieci. Otwarta platforma pozwala na dostosowanie algorytmów do potrzeb, tworzenie kolejnych i użycie ich do nowych zastosowań, np. do tworzenia wniosków o białe certyfikaty.

Przemysł SmartRDM wersja rozszeżona