Smart RDM
dla Wody

Główne zastosowania Smart RDM
w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjncyh

 • Analiza przepływów w danych strefach
 • Analiza trendów i kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym na interaktywnych widokach
 • Integracja danych w czasie rzeczywistym i ujęciu geograficznym
 • Kompleksowa obsługa zdarzeń generowanych automatycznie
 • Zarządzanie brygadami remontowymi w terenie
 • Monitorowanie danych pogodowych, zbiór widoków przedstawiających dane ze stacji pogodowych, piezometrów i mierników.
 • Zmniejszenie strat wody na podstawie bilansowania stref
 • Czasu usunięcia awarii
 • Napraw i konserwacji w oparciu o monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Napraw i konserwacji oparta na rzeczywistym stanie urządzeń
 • Prognozowanie zapotrzebowania na produkcję wody
Lupa

Liczniki energii elektrycznej przy produkcji i oczyszczaniu wody

 • Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności m.in. przekrętki i wymiany liczników
 • Automatyczne walidowanie i czyszczenie danych
 • Weryfikacja odchyleń
 • Algorytmy uzupełniające luki w danych
 • Gotowe modele obliczeniowe i możliwość tworzenia własnych

Wodomierze

 • Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności m.in. przekrętki i wymiany liczników
 • Obsługa liczników na potrzeby billingów ( fakturowania)

Co zyskasz dzięki
Smart RDM

Optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych i lepsze przygotowanie na sytuacje awaryjne

Efektywne zarządzanie brygadami w terenie

Bardziej wiarygodne dane do analiz biznesowych

Kluczowe informacje o stanie sieci w czasie rzeczywistym

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Poprawa jakości usług dla klienta

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja pracy sieci w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych w tym danych mapowych i danych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury krytycznej.

Smart RDM, Schemat

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów sieci wodociągowej w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia,  usprawni monitorowanie i analizę stanu urządzeń. Każdy monitorowany element sieci będzie miał swój unikalny kod w systemie połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów sieci do modelu.

Pakiet Woda SmartRDM budowanie kontekstu

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych lub widokach mapowych. Dla każdego rodzaju urządzenia przygotowany jest schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym. Dane z procesowe urządzenia mogą być  przedstawione na widokach mapowych w celu ich lokalizacji oraz wskazania nieprawidłowości na sieci.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych elementów sieci. Szybka reakcja na zdarzenia.

Pakiet woda SmartRDM wizualizacja i monitoring

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach w pracy sieci wodno-kanalizacyjnej. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do brygad w terenie wraz z niezbędnymi informacjami o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

Pakiet woda SmartRDM alarmy i powiadomienia

05. Analizy i raportowanie

System umożliwia wydajne raportowanie. Raporty mogą przedstawiać realizację planów, podsumowanie stanu urządzeń i innych wskaźników biznesowych potrzebnych do analizy efektywności sieci wodno-kanalizacyjnej.

Efekt

Prezentacja wyników dla menedżerów, podsumowania dla klientów lub urzędów.

Pakiet woda SmartRDM analizy i raportowanie

Smart RDM - wersja rozszerzona
Zaawansowane algorytmy branżowe dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu sieci i analizą danych można dzięki narzędziu Smart RDM wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, przed którymi staną dostawcy wody:

 • lepsza obsługa klienta,
 • ochrona środowiska,
 • zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Aby sprostać tym wyzwaniom w Smart RDM opracowaliśmy zaawansowane algorytmy do walidacji i czyszczenia danych, wykrywania anomalii, ograniczenia strat wody, predykcja prognozowania zapotrzebowania produkcję wody w oparciu o algorytmy ML. Optymalizacja pracy sieci strefowo i globalnie.

Otwarta platforma pozwala na dostosowanie algorytmów do potrzeb, tworzenie kolejnych i użycie ich do nowych zastosowań.

Pakiet woda SmartRDM Screen zaawansowane algorytmy