Smart RDM w chmurze Microsoft Azure

Moc obliczeniowa dostępna na żądanie

Wydajne interfejsy na potrzeby raportowania i data science

Azure Active Directory bezpieczny dostęp do danych

Azure Power BI Embedded najlepszy silnik raportowy w chmurze

Optymalizacja dzięki Smart RDM

Optymalizacja wykorzystania zasobów chmurowych

Smart RDM umożliwia przeprowadzanie analiz w postaci cyklicznej, zgodnie z zadanymi harmonogramami oraz ad-hoc.

Moduł Big Data wykorzystuje zasoby chmurowe, otwierając klaster obliczeniowy do przeprowadzenia analizy, następnie po zakończeniu obliczeń klaster jest zamykany a wyniki przechowywane na przeznaczonych w tym celu zasobach.

Optymalizacja przechowywania danych

Dane mogą być przechowywane w hurtowniach danych w formie relacyjnej – Azure Synapse Analytics / Azure SQL Database lub w postaci repozytoriów danych typu Data Lake. Dane oraz wyniki analiz mogą być kompresowane lub archiwizowane w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów utrzymania systemu.

Branżowe algorytmy

Korzystając z doświadczeń branżowych, w ramach analiz, monitorowania i modułów predykcji, wykorzystujemy sprawdzone algorytmy branżowe. Gotowe elementy systemu znacznie przyspieszają proces wdrożenia i efektywnego wykorzystania platformy. Pozwala to znacznie skrócić okres zwrotu z inwestycji, który obecnie, średnio wynosi 2 lata.

Wybór najlepszego rodzaju procesu do przetwarzania (ETL/ELT)

Podczas tworzenia systemu RDM przeprowadziliśmy wiele integracji z wieloma systemami produkcyjnymi i biznesowymi u naszych klientów. Dzięki temu doświadczeniu potrafimy zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązanie przetwarzania danych w nowych środowiskach.

Parametryzowanie i zarządzanie procesami ETL z poziomu Smart RDM

Smart RDM jako platforma do dystrybucji raportów pozwala także na zarządzanie analizami poprzez dostosowanie ich harmonogramu wykonania i parametrów z poziomu interfejsu aplikacji. Wykorzystanie harmonogramów i predefiniowanych pól parametryzacji analiz, pozwala w intuicyjny sposób zarządzać całym procesem przygotowania oczekiwanych raportów.

Dostęp do raportów z dowolnego miejsca i urządzenia

Wykorzystanie zasobów chmurowych umożliwia dostęp do raportów z poziomu aplikacji webowej (również na urządzeniach mobilnych) z dowolnego miejsca czy urządzenia. Zoptymalizowane procesy monitorowania i analizy umożliwiają dostęp do raportów wyświetlających dane w czasie rzeczywistym. Wszystko odbywa się w bezpiecznym środowisku i zgodnie z uprawnieniami zdefiniowanymi w Active Directory klienta.

Implementacja procesów biznesowych całkowicie w chmurze lub w architekturze hybrydowej

Smart RDM może działać w środowisku chmurowym lub hybrydowym. W tym drugim modelu w ramach chmury Microsoft Azure, przeprowadzane są analizy, natomiast wyniki i dane źródłowe zapisywane są na urządzeniach klienta (środowisko on-premise). Daje to możliwość dostosowania rozwiązania do wymagań klienta w zakresie przechowywania danych.

Zarządzanie importem i eksportem

Zaimplementowany w module Big Data mechanizm harmonogramowania wymiany danych pozwala na zarządzanie importem i eksportem.
Mechanizm ten umożliwia wymianę dużych ilości danych między bazami relacyjnymi, historianowymi i innymi repozytoriami danych uruchamianą zarówno manualnie jak i w sposób automatyczny. Wymiana danych może odbywać się pomiędzy środowiskami on-premises, chmurowymi oraz hybrydowymi.

 

 

Korzyści z wykorzystania Smart RDM i Microsoft

Skalowalność systemu

Bezpieczeństwo

Optymalizacja wykorzystania zasobów chmurowych

Algorytmy branżowe

Dostęp do danych real-time

ROI średnio w 2 lata

Platforma do zarządzania analizami i raportami

Szybkie efekty biznesowe