Główne zastosowania Smart RDM w branżach:

Diagnostyka

Wykrywanie usterek (np. zanieczyszczenie wymiennika ciepła lub dryf zaworu)
Wizualizacja stanu pracy węzła cieplnego i regulatora
Diagnostyka pomp obiegowych i układu regulacji węzła cieplnego
Prognozowanie wpływu zmiany parametrów na zużycie energii

Optymalizacja

Na podstawie rankingu węzłów cieplnych w oparciu o aktualny stan węzła cieplnego i jego znaczenie
Dzięki zaawansowanej analizie krzywej grzewczej
Dostarczanie ciepła w oparciu o dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania na moc
Naprawa i konserwacja w oparciu o rzeczywisty stan urządzeń
Zużycie ciepła – kalkulator oszczędności (obliczanie oszczędności dla różnych harmonogramów)

Analityka liczników

Monitorowanie ciągłości odczytów i ich dokładności
Automatyczna walidacja i czyszczenie danych
Weryfikacja odchyleń od normy
Gotowe modele obliczeniowe oraz możliwość tworzenia własnych

Diagnostyka

Wykrywanie awarii
Wizualizacja stanu maszyny
Diagnostyka pracy maszyny
Wykrywanie przekroczeń produkcji

Optymalizacja

Na podstawie rankingu maszyn w zależności od ich aktualnego stanu i ważności
Poprawa wskaźników biznesowych, w szczególności OEE
Naprawa i konserwacja w oparciu o rzeczywisty stan urządzeń

Diagonostyka, Monitorowanie, Raportowanie

Wykrywanie usterek
Wizualizacja stanu pracy urządzeń: agregatów, kotłów, turbin itp.
Diagnostyka pracy urządzeń
Monitorowanie planów produkcyjnych
Automatyczne raportowanie

Prognoza zapotrzebowania na ciepło

Model predykcyjny wykorzystujący algorytm statystyczny z wykorzystaniem danych historycznych.
Model predykcyjny obliczony zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
Model predykcyjny wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego.

Optymalna konfiguracja jednostek wytwórczych (URE)

Wyznaczenie optymalnej konfiguracji jednostek wytwórczych w oparciu o charakterystykę sprawności i dyspozycyjności z uwzględnieniem kosztów rozruchu/wyłączenia w horyzoncie 72 godzinnym

Optymalne parametry produkcji i dostaw

Wyznaczenie parametrów wody systemowej na podstawie tabeli regulacyjnej
Porównanie parametrów z wartościami rzeczywistymi, analiza odchyleń

Diagnostyka

Wykrywanie awarii
Wizualizacja stanu pracy urządzeń: turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, magazynów energii
Diagnostyka pracy urządzeń
Prognozowanie produkcji

Optymalizacja

W oparciu o ranking urządzeń, wykorzystujący aktualny stan np. turbiny wiatrowej i jej znaczenie
Na podstawie analizy krzywej mocy
Optymalizacja dostaw energii w oparciu o dokładniejsze prognozowanie produkcji
Naprawy i konserwacje w oparciu o rzeczywisty stan urządzeń

Diagnostyka

Analiza przepływów w danych strefach
Analiza trendów i kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym w interaktywnych widokach
Integracja danych w czasie rzeczywistym i danych geograficznych
Kompleksowa obsługa zdarzeń generowanych automatycznie
Zarządzanie zespołami naprawczymi w terenie
Monitorowanie danych pogodowych gromadzenie widoków przedstawiających dane ze stacji pogodowych, piezometrów i mierników.

Optymalizacja

Redukcja strat wody w oparciu o bilansowanie stref
Czas usuwania awarii
Naprawa i konserwacja w oparciu o monitoring obiektów w czasie rzeczywistym
Naprawa i konserwacja w oparciu o rzeczywisty stan urządzeń
Prognozowanie zapotrzebowania na produkcję wody

Liczniki energii elektrycznej w produkcji i uzdatnianiu wody

Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności, w tym przepisywanie i wymiana liczników
Automatyczna walidacja i czyszczenie danych
Weryfikacja odchyleń
Algorytmy wypełniania luk
Gotowe do użycia modele obliczeniowe oraz możliwość tworzenia własnych

Wodomierze

Monitorowanie ciągłości odczytów i ich poprawności, np. przewijanie i wymiana liczników
Obsługa liczników do celów rozliczeniowych (fakturowanie)

Benefity

Najważniejsze informacje o stanie sieci i urządzeń w czasie rzeczywistym

Ograniczenie liczby awarii i przestojów

Automatyczne raportowanie do urzędów

Redukcja emisji CO2

Łatwość dostosowania się do zmian regulacyjnych

Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa

Kluczowe wskaźniki są monitorowane i analizowane w czasie rzeczywistym

Zaawansowane analizy dostępne zgodnie z harmonogramami lub na żądanie